Опитът на Община Габрово за въвеждане на екологичен обществен транспорт и използване на електрически превозни средства бе представен на националната конференция „Електрическата мобилност, част от умната мобилност на българските общини – европейски опит, практики и пилотни решения“.

Събитието се проведе в средата на миналата седмица по инициатива на браншовата организация Индустриален клъстер „Електромобили“ /ИКЕМ/ в партньорство със столичния Център за градска мобилност в рамките на проект, финансиран от Фондация „Конрад Аденауер“ и Българската стопанска камара. Форумът  бе част от ежегодната кампания „Европейска седмица на мобилността“ с национален координатор Министерство на околната среда и водите.

Участваха общински съветници от София, ресорните по темата министерства, представители на общините и на бизнес средите, научни звена и др. Гости бяха евродепутатът Андрей Новаков, Торстен Гайслер –  представител на Фондация „Конрад Аденауер“ за България, Петър Денев – гл. секретар на Българска стопанска камара, Никола Рогачев – председател на съвета на директорите на Център за градска мобилност, проф. Кирил Андонов – помощник-ректор на Национална спортна академия.

Евродепутатът Андрей Новаков заяви, че България може да има своя първи сериен електроавтомобил. „Имаме изключителни учени и добри предприемачи. Трябва ни само още амбиция.“, каза той.

В презентацията на Община Габрово д-р инж. Десислава Колева – гл. експерт „Проекти и икономическо развитие“, акцентира върху проекта за интегриран градски транспорт, който е част от инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“. Предвидено е преустройство на спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“, реконструкция на кръстовището и площада в района на ЖП гарата, ремонт и модернизация на подлезите до Дома на хумора и сатирата и Автогарата, ще бъде подобрена организацията на движение на пет от най-натоварените светлинно регулирани кръстовища. Планирана е доставка на 14 нови електробуса и изграждане на информационна система за 104 спирки.

Според председателя на Управителния съвет на ИКЕМ Илия Левков усилията на Община Габрово за насърчаване на електромобилността могат да бъде пример за много български градове. Той предложи включване на Общината в пилотен проект за създаване на регистър на зарядните станции в страната, предвид наличието на добре развита собствена геоинформационна система. На 28 юли 2016 г. габровският Общински съвет гласува в подкрепа на меморандум за сътрудничество с клъстера. Целта е въвеждане на обществен електрически транспорт и съвременни модели за мобилност, изграждане на зарядна инфраструктура за превозните средства. Община Габрово вече има избран изпълнител за доставка на един електромобил, който ще бъде закупен с финансовата подкрепа на Националния доверителен екофонд по пилотна схема за насърчаване използването на електрически превозни средства.

По време на двудневния семинар бе обявен стартът на национална онлайн платформа за управление на зареждащите станции за електромобили. Системата Bulcharge дава възможност за гъвкаво включване на търговци на услуги за зареждане на електромобили и обособяване на виртуални частни търговски мрежи със собствена зарядна инфраструктура. Тя може да взаимодейства с други информационни системи и билинг платформи в България и в чужбина.

По информация на ИКЕМ към месец юли 2016 г. в България официално са регистрирани 173 леки електрически автомобила, 502 електрически мотоциклета и 2 електрически автобуса. Общият брой на зарядни станции за ЕПС в страната е 41. Зарядни колонки има вече в Бургас, Варна, Велико Търново, Девин, Димитровград, Добрич, Драчево (Бургаско), Дъбово (Ст. Загора), Елин Пелин, Златни пясъци, Исперих, Михалково (Смолянско), Несебър, Пловдив, Слънчев бряг, София, Стара Загора, Шумен. Спрямо първото полугодие на 2015 г. през същия период на 2016 г. е отчетен ръст в броя на електромобилите от около 35%, а на зарядните колонки – 50%.

Пълен видеозапис на националната конференция

Презентациите от конференцията 

Забавления и изненади на втория фестивал "Патиланско царство"
28 Септември 2016
Изложбата „Ножарството в Габровския край” за първи път гостува в Исторически музей-Попово
28 Септември 2016