Пресконференция по повод приключване изпълнението на проект „Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020“ ще се състои в сряда, 16 декември 2015 г., от 14:00 часа в ритуалната зала на Общината.

Изготвени са работни проекти за подобряване на градската среда, образователната и културната инфраструктура, мерки за въвеждане на интегриран градски транспорт и енергийна ефективност.

Разработките предвиждат благоустрояване на парк „Колелото“ с прилежащи квартални пространства, реконструкция на кръстовището при Шиваров мост, ул. „Емануил Манолов“ и ул. „Чардафон“, Източна градска улица, енергоспестяващи мерки в основните училища „Св. св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“, модернизиране на Дома на културата, преустройство на бившето училище „Радион Умников“, кръгови кръстовища в кв. „Трендафил“ и на гаровия площад.

Дейностите са заложени в инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на общината. Те ще бъдат предложени за финансиране по оперативната програма за регионално развитие през следващия програмен период 2014-2020 г.

Проектът се финансира по схема „В подкрепа за следващия програмен период” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 476 464.47 лева.

По време на събитието членове на проектантските екипи ще представят съдържанието на проектите и ще бъдат разяснени намеренията за физическата им реализация. Пресконференцията е отворена за медии, граждани и всички заинтересовани страни.

ЦДГ „Слънце“ – високо оценена номинация в конкурса „Сграда на годината 2015“
10 декември 2015
Кметът на Габрово Таня Христова ще участва в форума „Общините през програмен период 2014 – 2020“
11 декември 2015