Кметът на община Габрово Таня Христова ще участва днес в дискусионния форум „Общините през програмен период 2014 – 2020“, организиран от Националното сдружение на общините в Република България.

В събитието ще участват ключови за общините министри, които ще представят не само възможностите на европейските фондове, но и други актуални въпроси, изискващи обединяване на усилията на централната и местната власт. Във форума ще се включат кметовете и председателите на общински съвети на повече от 200 общини.

Форумът съвпада и с тематично заседание на Бюрото на Конгреса на местните и регионални власти в Европа /КМРВЕ/ – част от програмата на поетото от България председателство на Съвета на Европа. По този повод президентът на КМРВЕ – Жан-Клод Фрекон ще се направи специално обръщение към новите общински ръководства.

Община Габрово представя инфраструктурните проекти за новия програмен период
10 декември 2015
Ул. „Юрий Венелин“ ще бъде цялостно асфалтирана през 2016 г.
11 декември 2015