В края на миналата седмица заместник-кметът на Община Габрово Николай Сираков подписа меморандум за учредяване на Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство. До момента към Асоциацията са се присъединили повече от 20 града, сред които Пловдив, Велико Търново, Видин, Несебър, Белоградчик, Търговище, Враца, Балчик, Дряново, Троян, Елена и Велинград.

„Присъединяването ни е изключително полезно както за Габрово, така и за останалите градове. Опазването на културно-историческото наследство и развитието на културния туризъм са сред приоритетите на общинската политика и бъдещото сътрудничество ще отвори пред нас много нови възможности”, каза зам.-кметът Николай Сираков.

Сдружението си поставя следните основни цели:
- Оказване на съдействие на общините-членове за осъществяване на политика в областта на опазване, развитие и популяризиране на българското културно наследство;

- Сътрудничество при разработване на общи стратегии и реализиране на програми за устойчиво развитие на селищата и защитените територии на културно-историческо наследство;
- Подпомагане и сътрудничество с областните и централните ведомства в работата по оптимизиране и прилагане на законодателството, както и при изпълнението на регионални, национални и международни програми;
- Подпомагане на културния туризъм чрез изява и популяризиране на ресурсите за развитие на културно-историческото наследство, а също и обмяна на добри практики при реставрация на обекти и изграждане на прилежаща инфраструктура;
- Съдействие при сътрудничество със сродни организации от страната и чужбина и поддържане на международни партньорства;
- Представителство и защита интересите на членовете си пред централната власт и нейните регионални структури, български и чуждестранни обществени организации и други институции в областта на опазване на културното наследство.

Посещение на екип от Община Габрово в Никелино, Италия
19 април 2010
150 години Габрово ... И градът е оцелял, защото се е смял...
22 април 2010