Във връзка с подаден от гражданин сигнал за неработеща канализация на сграда на ул. „Николаевска“ № 9, бе направена проверка на място с представители на Община Габрово, ВиК ООД – Габрово и Ситигаз България ЕАД.

След направени изкопни работи бе установено, че старото канализационно отклонение на сградата на ул. „Николаевска“ № 9, представляващо бетонов гириз, е разрушено при полагане на газопровода по улицата, което е причинило аварията.

На съвместния оглед бе взето решение за подмяна на нарушеното канализационно отклонение от страна на Оператора ВиК ООД – Габрово и корекция на трасето на газопроводната тръба от страна на причинителя на аварията Ситигаз България ЕАД, което ще наложи повече от едно откопаване в района на аварията.

Община Габрово ще изиска от Ситигаз България ЕАД последващо възстановяване, за негова сметка, на асфалтовата настилка по цялата ширина на уличното платно, в периметъра на извършените изкопни дейности, съгласно Наредба 2, както и предвид извършеното цялостно асфалтиране на ул. „Николаевска“ в рамките на Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово.

Община Габрово подаде инвестиционната програма по „Региони в растеж“
2 октомври 2015
Теодосий Балабанов кани габровци на среща „Очи в очи“
5 октомври 2015