Днес на работно посещение в Габрово е министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Поводът за визитата е инициативата на Министерството на енергетиката да провери готовността на електроразпределителните дружества и Електроенергийния системен оператор да посрещнат предизвикателствата на зимата. В момента екипи на министерството правят проверки по места в цялата страна и след приключване на работата информацията ще бъде анализирана и обобщена в доклад, който ще стане достояние на всички български граждани.

Министър Петкова инспектира подстанция „Синкевица“, която електрозахранва част от Габрово и още 11 населени места в близост до града. Подстанцията осигурява електричество за над 7 000 жители от кварталите Борово, Гачевци, района около МБАЛ „Д-р Тота Венкова“, част от центъра на града, Хлебозавод Габрово, всички учебни сгради на Техническия университет, както и селата Бойновци, Врабците, Геновци, Горнова могила, Мечковица, Пъртевци, Трънито, Чукили, Янкула, Бамбово, Славовци.

Според информация от ЕНЕРГО ПРО на територията, обслужвана от оператора в област Габрово, са почистени 285 км горски просеки и трасета, извършени са 1030 км обходи, подменени са 942 бр. изолатори, долято е 2 859 л трансформаторно масло. Автомобилният парк е приведен в пълна готовност за зимата, всички автомобили са оборудвани с GPS системи. Мобилните екипи разполагат с всички необходими комуникационни средства за обмен на информация с центровете за управление на мрежата, както и инструменти, резервни материали и облекло за работа при специфични зимни условия. Компанията има установена оперативна връзка с областните и общинските щабове за защита при бедствия.

След това г-жа Петкова посети Детса ясла „Зора“, където се запозна е внедрените до момента мерки за енергийна ефективност, както и дейностите по реализирания вече проект за модернизация на базата „Общност, ориентирана към подобряване на услугите за отглеждане на деца в община Габрово”, осъществен с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

В момента Община Габрово започва реализацията на нов проект в детската ясла, който е свързан с подмяна на горивната база. Предвижда се изграждането на ново помещение, в което ще се разположи нов отоплителен котел, работещ на природен газ.

Община Габрово представя инфраструктурни проекти в кампанията „Деветте пътя към еврофондовете“
8 Септември 2015
Важно съобщение във връзка полагане на хоризонтална пътна маркировка
8 Септември 2015