Община Габрово ще участва в националната кампания „Деветте пътя към еврофондовете 2015-2020“, организирана от вестниците „24 часа“ и „Труд“ съвместно с Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

В рамките на бизнес форума, който се провежда днес в зала 6 на Националния дворец на културата в София, малки и големи общини ще покажат в аванс ключови проекти, с които ще кандидатстват за финансиране пред Оперативна програма „Региони в растеж“ /ОПРР/ през периода 2014-2020 г.

Проектните решения ще бъдат визуализирани върху специални табла на мястото на събитието. Община Габрово е представена чрез няколко предвидени за реализация проекта, сред които благоустрояване на дворни площи на девет детски градини, въвеждане на енергоспестяващи мерки в училищата „Св. Св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“, преустройство на бившето училище „Радион Умников“, ремонт на Дома на културата, интегрираният градски транспорт, благоустрояване на парковете „Баждар“ и „Колелото“, изграждане на кръгово кръстовище при Шиваров мост и други.

Община Габрово ще получи 25 739 640,08 лв. по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР. Със средствата ще се финансират проекти, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Габрово.

По време на дискусията министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и нейният екип ще представят официално новата програма пред представители на държавната администрация, бизнеса, финансови институции, медии и други.

Дни на камерната музика. Вечер втора.
8 Септември 2015
Mинистърът на енергетиката Теменужка Петкова на посещение в Габрово
8 Септември 2015