„Това е най – тежката фаза, която ни предстои извън отчитането на проекта и възстановяването на средствата. Това е процес, който ще изисква много усилия и отговорности, но със сигурност ще се отблагодари не само на нас, но и на следващите поколения“, каза кметът на Община Габрово Таня Христова на официалната церемония по откриването на Регионалното депо за битови отпадъци на 23 юли 2015 г.

Проектът има и не леката задача да покаже истинския смисъл на думата партньорство, защото това съоръжение и бъдещата му експлоатация зависят от ангажираността и отговорността на общините Габрово и Трявна. Искам да благодаря и на всички изпълнители, които също бяха наши партньори.

Отговорността на екипа, който оттук нататък ще следи за разделното събиране и оползотворяването на отпадъците е голяма, защото преди да бъдат депонирани те следва да са сепарирани и да няма възможност да бъдат използвани за други цели. Животът на клетката е 30 години, което е изключение по програмата, но за да разберете, че имаше доста трудности и предизвикателства ще спомена, че отново сме единственото депо, което се създаваше в синхрон при експлоатация на старото сметище.

Думи на вицепремиера по европейските фондове и икономическа политика Томислав Дончев

"Когато човек иска да си построи къща, преди да стигне до това какви прозорци, стени или врати ще сложи, той първо трябва да помисли за основите. В моя роден град изграждането започва от основите. Това е тежката базисна инфраструктура, която не е атрактивна, но докато не бъде оправена тя, няма нужда и смисъл да се правят други инвестиции. И това е екологичната инфраструктура – свързана с управлението на отпадъците и водите. Тук се работи точно по правилният начин.

Това не е просто депо, а сложно технологично съоръжение, в което има локална пречиствателна станция с обратна осмоза, компостираща инсталация, сепариращо съоръжение и интелигентно управление на цялата система.

Не допускайте някой да ви обяснява, че тук са инвестирани милиони в отпадъци. Инвестирани са наистина милиони, но в здравето и живота на хората, защото това съоръжение позволява да има по-чист въздух и вода, както и по-малък риск за местното население.

Чуха се поздравления за екипа – той безспорно ги заслужава. Аз искам да благодаря и да поздравя тези, които са го събрали. Управлението на голям проект не е чиновническа работа, в него трябва да има лидерство, необходими са сила и мъжество, за справяне с всички предизвикателства. А тук наистина имаше такива – и не говоря само за предизвикателствата в строителния процес – съпротивата на земята, на климата, включително и на всички пречки по ОП Околна среда през 2014 г., което не беше толкова отдавна. Ситуацията, в която голяма част от общините бяха в риск да си спрат проектите. Благодаря им, че не го направиха.

Искам да ги поздравя, че не се уплашиха от нито едно от тези предизвикателства, не дадоха назад и това е най – яркото доказателство, че могат."

Фотогалерия на събитието

Сродни публикации

Над 25 милиона лева влизат в Габрово с новата програма „Региони в растеж“
23 юли 2015
Разделно събиране на битовите отпадъци – възможности и предизвикателства
24 юли 2015