Отнел повече от 8 години в подготовка на документацията и близо 3 години за строителство, проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово“, осъществен по ОП „Околна среда“, вече е финализиран.

Обектът ще бъде официално открит на 23 юли 2015 г. от 17:30 часа. На церемонията ще присъстват министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, както и заместник министър-председателят и министър по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев.

През изминалите почти три години от старта на проекта, в землището на габровското село Гръблевци се реализира напълно ново за пределите на България строителство, изискващо върху старо сметище да се изгради ново и модерно съоръжение за третиране на битовите отпадъци. Предизвикателство за строителните работи бе паралелното функциониране на старатото сметище, където се депонираха отпадъците от домакинствата в Габрово и строителството на новата система.

Новопостроеното съоръжение разполага с площ над 140 дка. и включва: нова клетка за депониране (живот на клетката – 30 години), площадка за компостиране, площадка за сепариране,  административна сграда и складови помещения, кантарна платформа,  система за изгаряне на депойния газ, високотехнологична пречиствателна станция, експлоатационни и контролни пътища.

Детска природна академия се открива на 25 юли 2015 г. по време на ЕкоФест „Зелените идеи в действие“ на Узана
23 юли 2015
Над 25 милиона лева влизат в Габрово с новата програма „Региони в растеж“
23 юли 2015