Пресконференция по повод изпълнението на проект „Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020“ ще се състои днес, 23 юли 2014 г., от 11:00 часа в ритуалната зала на Общината.

Събитието ще информира за осъществените и предстоящите дейности по проекта. Предстои разработване на готови за финансиране инвестиционни проекти, които ще бъдат включени в интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Габрово.

До месец април 2015 г. ще бъдат изготвени проекти за обекти в обхвата на: Интегриран градски транспорт на гр. Габрово; Източна градска улица; Дом на културата „Емануил Манолов“; Парк „Баждар”; Част от централната градска част на Габрово и кръстовище „Шиваров мост“; Парк „Колелото” и прилежащи квартални пространства; Благоустрояване на улиците „Емануил Манолов” и „Чардафон”; Ремонт, модернизация и въвеждане на енергийно ефективни мерки в  основните училища „Св. Св. Кирил и Методий” и „Цанко Дюстабанов”, както и в бившата прогимназия „Радион Умников”.

Разработката ще повиши капацитета на Община Габрово и тя ще има възможност да кандидатства за финансиране чрез новата Оперативна програма „Региони в растеж” през следващия програмен период.

Проектът се финансира по схема „В подкрепа за следващия програмен период” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 549 660 лева.

Пресконференцията е отворена за медии, граждани и всички заинтересовани страни.

Посетителски информационен център „Узана” представя изложбата „Поляна от кръпки”
22 юли 2014
Цветна магия от Ямболско в АЕК "Етър"
23 юли 2014