Днес, 4 декември 2009 г., на обмяна на опит в Община Габрово беше 40-членна делегация от представители на местните власти на 35 общини от Молдова. Работното им посещение е организирано от Националното сдружение на общините в Република България, за да се запознаят с придобиването, управлението и разпореждането с имущество – общинска собственост, както и с предоставяните от Oбщината услуги.

Гостите бяха посрещнати от кмета на Община Габрово Томислав Дончев и секретаря г-жа Силвия Даскалова, които отговориха на многобройните им въпроси по темата. Презентация изнесе Веселина Христова – началник-отдел „Общинска собственост”.