От днес, 1 декември 2009 г., започва осигуряването на храна за хора в неравностойно положение по спечеления малък проект „Трапезария за нуждаещи се в община Габрово”.

Услугата „обществена трапезария” ще се ползва в ресторант „Хемус” в продължение на 118 календарни дни - от 1 декември 2009 до 31 март 2010 г. от общо 50 жители на Габрово, които не могат да задоволят потребностите си от храна сами.

Стойността на проекта, финансиран от фонд „Социално подпомагане” към Министерство на труда и социалната политика, е 12 980 лв.