Сензорна стая за терапия на деца със специални образователни потребности работи в ОДЗ „Първи юни”. Детското заведение разполага със специализирана група, в която се водят занимания на деца със СОП.

Сензорният кът е обзаведен с воден кът с кула, ултравиолетов панел, прожектор, плазма лампа, звездно небе, меки модули, килимчета и други аксесоари, които развиват сетивността и възприятията.

Придобивката е резултат от проект „Повече ЗаЕдно”, който Община Габрово реализира в партньорство с ПУ „Николай Палаузов”, Тракийски университет, ДИПКУ – Стара  Загора, Сдружение „Равен старт – 2008” и Фондация „Грижи за деца с увреждания”.

Освен за почивка, сензорните стаи се използват и за стимулиране на развитието, както и за подпомагане на образователния и възпитателния процес при децата. Терапевтичните сеанси се водят от специалисти, които са преминали практическо обучение.

По време на проекта е създадена лаборатория за родители, в която участниците могат да споделят опит и да получават подкрепа. В помощно училище „Николай Палаузов“ е оборудвана зала за психомоторика. Закупени са методически и дидактически материали. Благодарение на проекта 46 деца и 53 ученици получиха по-добри условия за развитие чрез различни занимания в 15 ресурсни кабинета.

Проект „Повече ЗаЕдно – подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в община Габрово” бе финансиран от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. Общата му стойност е 370 525, 76 лева. Дейностите стартираха на 2 ноември 2011 г., а срокът за изпълнението им беше 24 месеца.

Нова процедура за набиране на предложения за финансиране на проекти по Програма "Култура"
29 октомври 2013
Стоян Алексиев : „Това, което е написал Алек, е толкова вкусно“
29 октомври 2013