Във връзка с предвиждането на необходимите средства в бюджета за 2010 година, Община Габрово отправя публична покана за изразяване на интерес за доставка и монтаж на висящи цветни саксии заедно с механизъм за закрепване към стълбовете на уличното осветление в Централна градска част. Офертите могат да съдържат варианти на 2, 3 или 4 броя саксии в комплект. В тях трябва да бъде включено и необходимото запръстяване и дренаж в съдовете, с цел привеждането им в готовност за разсаждане. Възложителят възнамерява да закупи общо около 50 бр. от предложеното комплексно изделие, без значение броя на саксите в един комплект. Той трябва да позволява лесен монтаж и демонтаж, с цел съхраняване през зимата. Минималният срок на експлоатация (гаранция) трябва да бъде не по-малък от 5 години. Оферата трябва да съдържа следната информация:

  • схеми на закрепването - такова, че да позволява лесен монтаж и демонтаж на уличните стълбове
  • вид на използваните материали
  • вид на покритията
  • обем и размери на съдовете
  • цветна снимка или 3Д изображение на елементите заедно и по отделно
  • ценова информация за 1 бр.
  • срок за изпълнение
  • гаранционни условия

Стълбовете, върху които трябва да бъдат поставени саксиите, са с височина около 3 метра, но с различни диаметри (66, 60, 42 и 33 см). Саксиите трябва да бъдат разположени на височина около 2,5 метра.

  

  

 

Общинският съвет за тристранно сътрудничество обсъди социално-икономическата ситуация в региона
8 октомври 2009
Томислав Дончев с награда за общинар-реформатор
12 октомври 2009