Почистването на основната градска улична мрежа до края на 2012 г. е задължение на „Благоустрояване” ЕООД съгласно договор за изпълнение на обществена поръчка между Община Габрово и дружеството.

След направена инспекция във връзка с готовността на дружеството за работа при зимни условия беше установено, че е създадена организация и са предприети всички необходими мерки за посрещане на зимния сезон. Съгласно план-график, одобрен от управителя на „Благоустрояване” ЕООД, е извършен ремонт на всички специализирани камиони ангажирани в зимното почистване. Към настоящия момент общо 23 машини са в готовност за работа. Освен тях е договорено с външна фирма ползването на верижна машина и колесен трактор.

  

В изпълнение на инвестиционната програма на дружеството е закупен снегорин „Мерцедес” с 6-кубиков кош за инертни материали. Снегоринът ще почиства района кв. Ябълка - кв. Етъра - Соколски манастир. По линия на партньорството между швейцарската фирма „Тийфбауамт” и „Благоустрояване” ЕООД е направено дарение на автометачка „Щаер”, която ще се използва за работа по основните пътни артерии. Основно са рециклирани две от машините – автогрейдер и Мерцедес „Унимог”.

  

Към момента в складовете на дружеството са доставени 330 тона сол и 150 тона пясък, като до началото на зимата ще бъдат доставени още 400 тона пясък. Фирмата е закупила необходимия брой гребла, ръкавици и чукала за лед за ръчно почистване.

Телефоните, на които може да се получава 24-часова информация след въвеждане на денонощното дежурство са: 066/801 425 и GSM: 0899 935 011

Вандали вилняха през нощта в центъра на града
6 октомври 2009
Общинският съвет за тристранно сътрудничество обсъди социално-икономическата ситуация в региона
8 октомври 2009