„Пасивните” сгради – стандарт за енергийна ефективност

По силата на Закона за енергийната ефективност, общините в Република България имат задължения да намаляват количеството на консумираната енергия и емисиите на парникови газове, като в същото време увеличават относителния дял на възобновяемите енергийни източници. В съответствие с Националния план за енергийна ефективност, за всяка община са определени квоти, които изискват действия за обновяване на съществуващите обекти и за проектиране и строителство на нови сгради с почти нулево потребление на енергия.

Реализирането на нискоенергийна сграда за детска градина „Слънце” е съществен елемент от цялостната политика на Община Габрово за утвърждаване на подобен тип сгради. Строителната площадка на новата база на детското заведение беше разкрита в края на месец март тази година по стандарта на така наречената „пасивна къща”. Проектът е на архитектурно студио „СолЕр Интернешънъл” ООД със съдействието на Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия”. Предвид поставените високи изисквания за енергийна ефективност, формата и ориентацията на двуетажното здание и вътрешното разположение на помещенията му предполагат максимални топлинни печалби от слънцегреене и минимални топлозагуби.

В помещенията ще има подово лъчисто отопление, оразмерено при температурен режим 32-370С. Предвидена е контролирана общообменна вентилация с рекуператори с КПД>75%, при което затоплянето на въздуха се нуждае от минимално количество енергия. Основният топлоизточник е термопомпен агрегат „въздух-вода”. Като допълваща и резервна мощност при много ниски зимни температури се включва абонатна станция на централното отопление. Ще бъде поставен комбиниран бойлер за подгряване към слънчева инсталация със селективни колектори. Всички външни и вътрешни стени ще са от решетъчна тухла 25 см и топлоизолация от външната страна 20 см EPS с графитни частици. Покривът е скатен, с бетонова конструкция, топлоизолиран с 30 см стъклена вата. Подът се топлоизолира с 18 см XPS под подовата стоманобетонова плоча и 2 см над подовата плоча за екраниране на подовото отопление. Ще бъде поставена ПВЦ дограма с високи топлоизолационни параметри.

Мерки за постигане на пасивни показатели ще бъдат предприети и в още три образователни институции. Със съдействието на експерти от Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия” ще бъде извършено енергийно обследване на сградите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ОУ „Цанко Дюстабанов“ и бившата прогимназия „Радион Умников”, която ще се превърне в общински център за работа с деца. Обектите са включени в проект „Техническа помощ за подготовка на община Габрово за следващия програмен период  2014 – 2020”. По него ще се разработят инвестиционни проекти за следващо финансиране от оперативната програма за регионално развитие.

Трите училища са последните, в които не са внедрени енергоспестяващи мерки според съвременните изисквания. През годините в сградите им са изпълнявани частични ремонти на фасадите, ремонт на покриви и санитарни възли, подмяна на дограма. Очакваните резултати от енергийното обследване предвиждат въвеждане на енергоспестяващи мерки, актуално състояние на потреблението на енергия, оценки на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, подробни количествено-стойностни сметки.

Община Габрово е една от водещите в България по отношение прилагане на политика за енергийна ефективност. За последните пет години, само в образователната инфраструктура, са въведени енергийно ефективни мерки в седем училища, десет детски градини и една детска ясла. В момента се реализират енергоспестяващи мерки за обновяване и модернизация на детска градина „Перуника”- база 2 и детска ясла „Първи юни”. Предстоят дейности за енергийна ефективност в зала за акробатика, лека атлетика и бокс в спортен комплекс „Христо Ботев”.

Като дългогодишен председател на Общинската мрежа за енергийна ефективност, Габрово многократно дава примери за иницииране и осъществяване на амбициозни проекти в областта на сградите, уличното осветление и други. От миналата година община Габрово, заедно със София и Варна, е асоцииран регион по проекта „Региони на пасивната сграда и възобновяемата енергия” - PassREg. Разработката се реализира от Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект” в сътрудничество с Община Бургас. Проектът подкрепя Споразумението на европейските кметове за местна устойчива енергия, в което Габрово предстои да се включи.

Информационен бюлетин по проект PassREg

Габрово – град на устойчивата енергия
27 юли 2013
Внимание - високи температури!
29 юли 2013