Заключителна конференция по повод приключване изпълнението на проект „Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност”, ще се състои днес, 19 юни 2013 г., от 11:30 часа в зала „Възраждане”.

Инфраструктурният проект стартира на 13 декември 2010 г., а срокът за изпълнение беше 24 месеца. В резултат на строително-монтажните работи са внедрени енергоспестяващи мерки в пет училища и девет детски градини.

Реализираните дейности включват подмяна на дограми, топлинна изолация, основен ремонт, модернизация и подмяна на отоплителни инсталации, изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници, въвеждане на енергоспестяващо осветление.

Разработката се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013. Общата стойност е 7 430 533, 78 лева, от които 2 629 845, 93 лева – съфинансиране от Община Габрово.

Предстоящата конференция ще информира за приноса към устойчивото развитие на региона в резултат от проекта, удовлетворяващ нуждите от качествена работна среда и образователен процес. Специални поздрави за публиката са подготвили деца от ЦДГ „Перуника”, вокална група „Усмивките на Габрово” при 6 ОУ „Иван Вазов” и ансамбъл „Габровче”.

Събитието е отворено за медии, граждани и всички заинтересовани страни.

 

 

Побързайте да се включите в „Енергийно обновяване на българските домове“
18 юни 2013
Бъди „В центъра”!
19 юни 2013