С три награди за Община Габрово се върна Искра Маджарска, старши експерт в дирекция „Инфраструктура и екология”, от проведената във Велико Търново работна среща по повод Световния ден на околната среда - 5 юни. Отличията са за „Община на годината”, за работа по проекти със средства от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и за принос в опазването на околната среда на дирекция „Инфраструктура и екология”.

Две бяха водещите теми за обсъждане от експертите в областта на опазването на околната среда. Първата от тях - „Мисли. Храни се. Пести.” - бе свързана с необходимостта от намаляване загубата на храна и превръщането й в отпадък. Бяха обсъдени стратегии за насърчаване на действия за намаляване на хранителните отпадъци, за по-ефективни производствени технологии и за ограничаване на въздействието върху околната среда от производството на храни.

Втората тема „По-чист въздух за всички” бе свързана с инициативата на Европейската комисия за определяне на седмицата 2-7 юни за Зелена седмица. Разговорите бяха насочени към активизиране на диалога между политици, представители на бизнеса и индустрията, неправителствени организации, академични среди и медии за подобряване качеството на атмосферния въздух в Европейския съюз. По темата на присъстващите бе изнесена и презентация от експерт в РИОСВ- Велико Търново.

Екоакадемия в местността „Узана”
5 юни 2013
Четвъртокласници превзеха Общината
5 юни 2013