Церемония по подписване на договори за строително-монтажни работи, част от проекта за развитие на културно-историческия туристически продукт, ще се състои днес, 13 февруари 2013 г., от 11:00 часа в Ритуална зала на Община Габрово.

Проектът за утвърждаване на Габрово като национален туристически център се финансира по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” на Оперативна програма „Регионално развитие”.

Общата му стойност е 6 195 596 лв., от които 275 704 лв. са собствен принос на община Габрово.

Разработката включва едни от най-атрактивните и популярни национални обекти на културно-историческото наследство – Архитектурно-етнографски комплекс „Етър”, Архитектурно-исторически резерват „Боженци”, Дечкова къща.

Предстои реставрация и адаптация на бившата сграда на Регионалния исторически музей на ул. „Николаевска” 3, която е паметник на културата с местно значение, за да се превърне в първия виртуален музей в България.

След проведена процедура за обществена поръчка са избрани изпълнителите на строително-монтажните работи по „Интегриран проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в община Габрово”. Това са ДЗЗД „Боженци 2012”, състоящо се от софийските фирми „Реставрация” ЕАД, „ИПС Инфраструктури” АД и „Мират груп” ООД, ДЗЗД „Евро Строй”, включващо „Крис груп” ЕООД от Русе и „ВТ Инженеринг” ООД от Велико Търново, както и Обединение „Културна инфраструктура Габрово 2012” със съдружници „Строител” ООД – Русе и „Плиска консултинг” ООД – София.

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Габрово за 2013 г.
12 февруари 2013
Габрово има своите 7 причини да получи подкрепа в класацията на „Дарик” за най-добър град
14 февруари 2013