По повод на подаден сигнал, комисия от специалисти по озеленяване от Община Габрово, Държавно горско стопанство – Габрово и ”Благоустрояване” ЕООД се събра на място и извърши оглед на многогодишно кестеново дърво пред сградата на Драматичен театър „Рачо Стоянов” на ул. „Скобелевска”. Сигналът бе подаден от служители на Театъра, които са алармирали за видимо силно наклоняване на ствола на дървото.

Кестенът, на възраст над 50 години, е с много широка корона, чиито клони опират във фасадата на Театъра и над покрива му. От ствола на дървото преди повече от 20 години след силна буря е отцепено голямо разклонение. Поразеният участък е третиран с алкидна боя и покрит с бетонова пломба. С годините обаче процесът на разрушаване се задълбочава, пломбата е потънала в дънера, а от няколко месеца е забелязано нейното пропукване и появата на хоризонтална пробойна. След премахване на част от пломбата се констатира и силно загниване на сърцевината на дървото, което според специалистите не може да бъде предотвратено. Поради кастрене на кестена заради фасадата и близостта му до сградата на Театъра, той има асиметрично натоварване, като клоните му са разположени откъм ул. "Скобелевска” и ствола му е видимо наклонен. Изключително обезпокоително е, че още на втората седмица от наблюдението на дървото се е появила и втора пукнатина на пломбата.

Като взе предвид всички обстоятелства и видимото загниване на дънера на метър и половина от основата, Комисията предложи премахване на дървото за предотвратяване на последици от падане при силен вятър или мокър снеговалеж.
На три метра от кестена, на същия тротоар, се намира липово дърво със силно прогнила сърцевина, за което също се предлага да бъде премахнато. В кратки срокове Община Габрово ще предприеме действия по отстраняване на двете опасни дървета и обезопасяване на района. Освободеното място ще бъде естетически оформено чрез поставяне на подходяща зелена растителност.

   

Дърветата са нашето зелено богатство. Дърветата, както и хората, боледуват и остаряват. Но за разлика от нас хората, дърветата винаги „умират прави”...