Днес, 27 юли 2009 година, Габрово осъмна с нова проява на вандализъм, извършена от неизвестно до момента лице. Само три дни след откриването на реконструираното кръстовище на бул. „Могильов” и ул. „Стефан Караджа”, от озеленения „остров” на кръстовището са изкоренени току-що посадените храсти. 11 броя вечнозелени храсти от вида Туя даника - форма нана и 1 брой Хаме кипарис вече ги няма. На мястото където бяха засадени иглолистните храсти, в момента могат да се видят само зеещи дупки.

Днес, специалистите по озеленяване в Община Габрово бяха силно разочаровани и споделиха, че е много трудно да се създава красота, без съзнанието тя да бъде опазена и съхранена. След удовлетворението и радостта, че в Габрово беше съградено нещо ново, дойде огорчението от вандалската постъпка.

Днес, още веднъж си задаваме въпросите: Къде е нашето възпитание и съзнание на добри граждани и стопани? Трябва ли навсякъде да бъдат поставяни камери, които да следят за подобни вандалщини? И няма ли дори едно будно око, което да види, когато нещо подобно се случва, и да сигнализира там, където трябва? Всичко това ни навежда на мисълта, че освен да работим за материални придобивки, трябва да работим усилено и по отношение на възпитанието и културата.

 

Съставени са актове за непремахнати предизборни агитационни материали
24 юли 2009
„Граждански инициативи за по-ефективна местна администрация”
29 юли 2009