В края на миналата седмица, инспектори от Община Габрово извършиха обход в града и съседните малки населени места, при който установиха, че все още не са отстранени голяма част от предизборните агитационни материали. Съгласно публично оповестена заповед на Кмета на Община Габрово, партиите, коалициите и инициативните комитети, са длъжни в тридневен срок от протичане на изборите за народни представители, да премахнат агитационните материали, в противен случай подлежат на санкциите предвидени в чл. 28 от Наредбата за чистотата в Габровската община.

Поради частичното неизпълнение на този ангажимент, на ръководителите на всички партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за народни представители, са съставени Актове за административни нарушения.

Към момента размерът на глобата, която ще бъде наложена, все още не е уточнен. Това ще стане ясно на етап издаване на Наказателни постановления, като размерът ще бъде съобразен с действията по почистване, които различните сдружения са предприели след съставянето на актовете.

Откриване на кръстовището на бул. „Могильов” и ул. „Стефан Караджа”
23 юли 2009
СЪОБЩЕНИЕ
27 юли 2009