Поради зачестилите случаи, в които гробоползвателите в Централен гробищен парк – Габрово не поддържат гробните си места, не са продължили възмездното право за ползване и не са заплатили таксите, определени в Закона за местните данъци и такси, утвърден от Общински съвет – Габрово, Община Габрово уведомява гражданите че:

Съгласно чл. 13, ал. 1 и 2 и чл. 15 от Наредбата за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Габрово, ако определената от закона такса не е платена в рамките на 12 месеца след изтичане на срока, то гробните места остават на разпореждане на директора на ОП „Гробищни паркове” и предоставянето им за нови погребения. Ръководството на гробищния парк не носи отговорност за изградените от вас фундаменти и паметници.

Заплащането на определените такси и услуги е както следва:

  1. За срок от 15 години /след изтичане на гратисния период/ – 30 лв.
  2. За вечни времена – 90 лв.
  3. Абонаментно поддържане на гробно място за 1 година – 30 лв.
  4. Абонаментно поддържане на гробно място за 6 месеца – 19,20 лв.

Ръководството на ОП „Гробищни паркове” приканва близките на покойниците в ЦГП – Габрово, да проявят навременен интерес и да се информират за статута на гробните места на техните близки.

Справки можете да направите в касата на предприятието в ЦГП всеки ден от 8.30 до 17 часа /включително в почивни и празнични дни/ или на телефон 066/800 828, ако имате информация за блока и номера на гробното място.

Съставени са актове за непремахнати предизборни агитационни материали
24 юли 2009
„Граждански инициативи за по-ефективна местна администрация”
29 юли 2009