Над 60 граждани посетиха информационния ден по проект „Енергийно обновяване на българските домове”, който се проведе в един от най-големите жилищни квартали на Габрово – кв. Младост.

На посетителите беше представена визуализирана информация на табла по проект „Енергийно обновяване на българските домове”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”, както и добри практики от осъществения в гр. Габрово „Демонстрационен проект за обновяване на жилищни сгради”.

Зададени бяха множество въпроси във връзка с това дали е възможно да се санират само части от жилищните блокове, съгласието между собствениците за участието в проекта, коя е избраната фирма и има ли възможност тя да извърши и други ремонти в жилищата, индикативната финансова стойност за санирането на един апартамент, срокът на кандидатстване, процентът на финансиране от страна на проекта и живущите, банката партньор и нейните условия.

Бяха дадени и някой предложения, като например: главният архитект на общината да регулира цветовете на сградите, държавата изцяло да поеме обновяването им, процентът финансовата помощ от ОПРР да бъде 70%.

На повечето от присъстващите впечатление направиха снимките от „Демонстрационен проект за обновяване на жилищни сгради” на МРРБ и ПРООН и разликата между съществуващия стар, олющен и неугледен блок и реновираният впоследствие. Беше предоставена информация и относно избрания проектен мениджър, както и контактите на Областен информационен център – Габрово за допълнителна информация и въпроси.

Проект „Енергийно обновяване на българските домове” се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Бюджетът му е 63 млн. лв., като 50 млн.лв. са безвъзмездна финансова помощ, а 13 млн.лв. се предоставят на Фонд за жилищно обновяване за отпускане на кредити при липса на достатъчно собствен финансов ресурс. Срокът за изпълнение на един проект е 12 месеца.

Повече информация за възможностите за саниране по проекта е достъпна и в Областен информационен център – Габрово, който е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Стартира „Лаборатория за родители”
17 август 2012
В Габрово заработи областен информационен център за Кохезионната политика
17 август 2012