На 15 декември 2011 г. бяха обявени свободни позиции за набиране на кандидати за управител и експерти в Областен информационен център – Габрово. Обявите бяха публикувани във в. „Габрово днес” и поставени на информационното табло в Община Габрово и на интернет страниците www.gabrovo.bg и www.eufunds.bg. В удължения срок за подаване на документи, до 29 декември 2011 г., в деловодството на Община Габрово постъпиха следният брой кандидатури по отделните позиции: 27 лица за длъжност „Управител”, 55 лица за длъжност експерт „Комуникация, информация и логистика” и 52 лица за длъжност експерт „Информационно обслужване и услуги”.

   

Подборът по документи бе извършен на 4 и 5 януари 2012 г. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати бяха поставени на информационното табло в Община Габрово, интернет страниците www.gabrovo.bg и www.eufunds.bg, като са изпратени и лично до всички кандидати, посочили електронен адрес.

Тестовете и интервюто с допуснатите кандидати бяха проведени на 17 януари 2012 г. за  длъжност „Управител” и на 18 януари 2012 г. за двете експертни позиции. Крайното класиране след проведена процедура отново беше обявено на информационното табло на Община Габрово, интернет страниците www.gabrovo.bg и www.eufunds.bg.

Екипът на Областен информационен център /ОИЦ/ – Габрово е сформиран от лицата, класирани на първо място за двете експертни позиции. След отказ на първия класиран да бъде назначен на длъжността „Управител,” е сключен договор с класирания на второ място.

Екипът на ОИЦ - Габрово включва:

Маринела Калинова Събева – управител

Ирена Бойкова Младенова - експерт „Комуникация, информация и логистика

Ваня Петрова Пенчева - експерт „Информационно обслужване и услуги”

                                                                                                                                                       

Съобщение относно осигуряване на пожарна безопасност
15 март 2012
Инициативи "130 години от откриването на първата детска градина в България"
19 март 2012