Днес продължава аварийно изкърпване на дупки в асфалтовата настилка на следните улици:

  1. ул. „Неофит Рилски“ от „Горнокрайски мост“ до „Шиваров мост“.
  2. ул. „Николаевска“ в участъка от ГУМ до „Шиваров мост“.
  3. ул. „Шипка”.
  4. ул. „Цанко Дюстабанов”
  5. ул. „Генерал Николов”
  6. ул. „Свищовска” (до Търговска база)
  7. площад „Марсел де Бископ” (Гарата)

Аварийното изкърпване се извършва с топла асфалтова смес и целта му е обезопасяване движението на автомобилите.

На 6 март аварийно са изкърпени улиците: „Стефан Караджа, „Емануил Манолов”, „Чардафон”, „Никола Войновски”, „Македония”, „Юрий Венелин”, „Градище” /при у-ще „Райчо Каролев”/, „Мир”, „Христо Смирненски”,  „Априлов”, „Скобелевска” и участък до магазин Лидл.

Възстановени са и прокопавания на ВиК на улиците „Юрий Венелин”, тунела на „Балкантурист” и бул. „Могильов”.

Община Габрово призовава гражданите да не паркират в обсега на съответните участъци, както и да спазват поставената временна вертикална сигнализация, с цел осигуряване непрекъсната работа при изпълнението на асфалтовите дейности, както и за да не се затруднява още повече автомобилното движение.

Аварийното изкърпване ще се извършва по икономически целесъобразен начин, предвид предстоящото реализиране на Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово. Едновременно с асфалтирането, ще продължи огледа на улиците в града, както и ще бъдат вземани предвид сигналите на граждани. След приключване на аварийното изкърпване, по одобрен график, ще започнат планираните ремонти на уличната мрежа за 2012г.

Временно ограничение на движението
6 март 2012
Обновеният интензивен сектор към кардиологията е вече факт
8 март 2012