Във връзка с годишното счетоводно приключване, на 29.12.2023 г. /петък/ отдел ГРАО и Центърът за административно обслужване на гражданите при Община Габрово ще работят с клиенти до 12:30 часа.

Дирекция „Местни данъци и такси“ ще обслужва клиенти също до 12:30 часа.

Среща с Добрия старец на Коледа!
22 декември 2023
Оцветете Коледата на четириногите приятели от Общинския приют
22 декември 2023