От днес Агенцията по заетостта започва прием на заявления за предоставяне на ваучери за безплатни обучения по дигитални умения за работещи и безработни.

Обученията ще бъдат финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. Те ще са фокусирани върху хора в неравностойно положение, които не притежават или са с ниска степен на дигитална грамотност и образование, както и по-възрастни лица.

Заниманията ще се провеждат присъствено и дистанционно, като се предвижда изплащане на стипендии и средства за транспортни разходи единствено за безработни лица в дневна присъствена форма.

Обученията ще се извършват по програма, утвърдена от министъра на труда и социалната политика. Продължителността им ще бъде не по-малко от 55 учебни часа за базово ниво и не по-малко от 45 учебни часа за средно ниво. Един обучаващ се има право да получи един ваучер за обучение за базово и един ваучер за средно ниво на цифрова компетентност, като придобиването на средно равнище на дигитални умения ще става след придобито базово равнище.

Всяко безработно или заето лице, което желае да кандидатства за ваучер за обучение, трябва да попълни електронно заявление, което може да бъде намерено на следния линкВ заявлението лицето трябва да попълни всички задължителни полета, да избере предпочитаното обучение, доставчика и формата на обучение, мястото и адреса на провеждане.

Всеки кандидат ще получи на имейл информация за номера, под който е регистриран в системата на Агенцията по заетостта. При одобрение ще бъде издаден електронен ваучер за заявеното обучение, а при неодобрение – лицето ще получи отговор с мотивите. Допълнителна информация за включване в обученията може да бъде получена в бюрата по труда в страната.

*По информация на Агенция по заетостта

Коледата на Регионалното депо с еко послание
21 декември 2023
Габровци разкриват визията си за хумора в нова изложба
22 декември 2023