В процес на подготовка е проектът за бюджет на Община Габрово за 2024 г.

И тази година Община Габрово очаква да чуе предложенията на габровци по новата финансова рамка.

Можете да изпращате Вашите предложения към Бюджета за 2024 г., в срок до 03 януари 2024 г., по един от следните начини:

1.Чрез специално разработената електронна форма на адрес: https://gabrovo.bg/budget2024/

3. На хартиен носител в деловодството на общинската администрация, на адрес: Габрово 5300, пл. „Възраждане“ № 3

Покана за среща дискусия на тема „Енергийна общност в Габрово“
13 декември 2023
Коледен концерт с посвещение на 80 годишния юбилей на известния габровски музикален педагог Асен Йосифов
13 декември 2023