В пет училища на територията на Община Габрово се извършват строително - ремонтни дейности по проект „Създаване на съвременна образователна инфраструктура в Община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност”. Само в три от тях се подменя изцяло или частично отоплителната инсталация. Работи се усилено и има уверение от фирмите - изпълнители, че към началото на отоплителния сезон – 1 ноември, в учебните заведения парната инсталация ще функционира.

Информация по училища:
ОУ „Ран Босилек” – извършват се СМР, съгласно проекта, като не се нарушава учебно - възпитателния процес, който е едносменен. До момента е извършен демонтаж на стария котел, тръбната инсталация и старите радиатори. Дограмата в учебните стаи не се подменя, тъй като е подменена преди това. Дограмата по коридорите вече частично е подменена. Извършва се топлоизолация на стените. Доставени са нови радиатори и котел. Извършен е монтаж на нова тръбна инсталация и тръбни разводки. Предстои монтаж на радиаторите и подвързване към тръбната мрежа и котела.

ОУ „Неофит Рилски”- в момента ремонт се извършва в западното крило на училището - предстенна обшивка, изолация отвътре и изграждане на нова отоплителна инсталация. Учениците провеждат учебни занятия в източното крило, на двусменен режим на обучение. До момента е изградена тръбната мрежа на отоплителната инсталация във всички учебни стаи от западното крило и е извършена частично вътрешната изолация. Монтират се радиатори, подменя се дограмата на класните стаи и коридорите. В котелното помещение се довършва подвързване на тръбната мрежа към котела. Към 1 ноември западното крило ще бъде готово и отоплителната система ще работи само там. По този начин ще се осигурят условия за провеждане на учебните занятия.

ОУ „Христо Ботев” – СМР се извършват в старата сграда, учениците провеждат учебен процес в новата сграда. Демонтирана е старата отоплителна инсталация - радиатори, разводки, щрангове и старите съоръжения в котелното. Изграждането на новата отоплителна инсталация е на етап довършителни работи. Дограмата в момента се подменя и се полага топлоизолация. Към 1 ноември ремонтните дейности в този корпус ще приключат и ще се пусне парната инсталация. В момента обучението се осъществява на две смени.

ОУ „Иван Вазов” – СМР се извършват съобразно метеорологичните условия, като не се нарушава учебния процес, който се осъществява при едносменен режим. Отоплението е локално и няма проблем с функционирането на отоплителната система. Извършва се топлоизолация на стените и подмяна на дограмата. Учебно- възпитателният процес не се нарушава от СМР.

СОУ „Отец Паисий” - СМР се извършват съобразно метеорологичните условия, като не се нарушава учебния процес, който се осъществява при едносменен режим. Отоплението е на ТЕЦ. Все още в Габрово няма топлоподаване до абонатите. От Топлофикация - Габрово уверяват, че през следващата седмица ще започне топлоподаване към детските градини и училищата.

Съобщение
20 октомври 2011
Състояние на възстановителните дейности в община Габрово към 10 часа на 22 октомври
22 октомври 2011