На 10 ноември 2023 г. /петък/ от 13:00 ч. в Ритуалната зала на Община Габрово ще се състои първото заседание на новоизбрания Общински съвет.

Заседанието се свиква със Заповед на Областния управител на област Габрово на основание чл. 23., ал.1 от ЗМСМА, по време на което новоизбраните общински съветници, кметът на Община Габрово и кметове на кметства ще положат клетва.

След подписване на клетвените листи ще се пристъпи към избор на председател на Общинския съвет. 

Карикатурен салон 2023
7 ноември 2023
XIV регионален музикално-фолклорен конкурс „Златен славей“
7 ноември 2023