Община Габрово организира втората за тази година кампания за предаване на опасни отпадъци от домакинствата. Габровци могат да се възползват от възможността да предадат безвъзмездно опасните отпадъци в специализиран пункт, който ще посети града ни 10 и 11 октомври. Предадените опасни отпадъци ще бъдат насочени за обезвреждане или последващо третиране.

Временният пункт за приемане на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде разположен в две градски локации, както следва:

10 октомври 2023г., 11:00 – 19:00 часа – паркинг пред спортна зала „Орловец“;

11 октомври 2023г., 10:00 – 18:00 часа – междублоков паркинг на ул. „Свищовска“ №73-75 в кв. Младост, до кръгово кръстовище

Опасните отпадъци, които ще бъдат приемани са:

 • Живаксъдържащи отпадъци
 • Перилни и почистващи препарати и химикали
 • Бои
 • Мастила
 • Лакове
 • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
 • Пестицити
 • Киселини
 • Основи
 • Разтворители
 • Фотографски химични вещества и смеси
 • Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

Опасните отпадъци от домакинствата замърсяват околната среда и влияят отрицателно върху здравето на хората. Те могат да поставят под риск живота на хората, животните и растенията – важно е да бъдат предадени за последващо обезвреждане!

На 8 октомври се открива изложба, посветена на 150 години от рождението на Пенчо Семов
3 октомври 2023
Къщичка за четене и игри ще радва най-малките посетители на местността Градище
4 октомври 2023