Публично обсъждане на програмата за развитие на материалната база на Музей „Дом на хумора и сатирата“ ще се проведе в понеделник, 3 юли 2023 г. Срещата е насрочена за 17:30 часа в зала „Жирафите“ на културния институт. Предложената програма е плод на двугодишна работа между екипа на Музея и студио „7561 архитекти“ за анализ на нуждите и желаните промени в сградата и околността ѝ.

Плановете предвиждат обновяване на складовите помещения в сутерена, на вариететния театър и прилежащи му зони, на фоайетата и изложбените зали. Заложени са още нови тоалетни и вход към сградата, ремонт на северната калканна стена, обезопасяване на стълбище, фасадно осветление, изграждане на скулптурна каменна градина на две нива, обособяване на офисен корпус, библиотека и кафе тераса.

В представянето ще се включат директорът на Дома на хумора Маргарита Доровска, главният архитект на Община Габрово Люция Декова и архитект Христо Станкушев от студио „7561“.

Становища, мнения и предложения след обсъждането могат да бъдат направени до 10 юли 2023 г. на електронна поща office@humorhouse.bg. Подателите е необходимо да посочат име, адрес, телефон и електронна поща за обратна връзка. Събитието е отворено за медии, граждани и всички заинтересовани страни.

500 ученици от габровските училища посетиха оранжериите на ОП „Благоустрояване“
30 юни 2023
„Песни в полите на Балкана“ омагьоса с автентичен фоклор
3 юли 2023