През изминалата седмица служители на отдел „Чистота“ към ОП „Благоустрояване“ почистиха две нерегламентирани сметища на територията на община Габрово. Общият обем на събраните отпадъци от двете сметища е около 12 кубически метра.

 

Сметищата са били образувани на разклона за село Читаковци и в землището на с. Лесичарка по пътя за с.Иглика. Събраните отпадъци са извозени към Регионално депо за неопасни отпадъци – Габрово.

 

ПРЕДИ

с. Читаковци

 

село Читаковци ПРЕДИ

 

СЛЕД

с. Читаковци

 

село ЧИтаковци СЛЕД

 

ПРЕДИ

с. Иглика

 

СЛЕД

с. Иглика

 

 

В края на месец март тази година ОП „Благоустрояване“ почисти други шест нерегламентирани сметища на територията на общината с общ обем от над 30 куб. м. отпадъци.

 

От ОП „Благоустрояване“ и РДНО – Габрово припомнят на жителите на общината, че при извършване на ремонтни дейности, отпадъците следва да бъдат разделени по видове и извозени до РДНО, където в този случай не се дължи такса за изхвърлянето им.

  • При необходимост от контейнер тип „лодка“ за изхвърляне на строителни отпадъци, такъв може да бъде заявен чрез сключване на договор с ОП „Благоустрояване“. Заявка за сключване на договор може да бъде изпратена на office@bkcgb.com Допълнителна информация може да бъде получена на тел. 066 801 435.
  • Старите и ненужни мебели габровци могат да предадат безплатно на място в РДНО.
  • Предаването на илязло от употреба електрическо оборудване се организира безплатно от Община Габрово след подаване на заявка на тел. 0800 14 100 или и-меил: order@makmetal.eu

Гражданите, които забележат нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, могат да сигнализират на Инспектората по управление на отпадъците към ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ на тел. 066 985 029 и 0877 158 820.

Санкциите за нарушителите са в размер от 300 до 1000 лв. за физически лица и от 1400 до 4000 лв. за юридически лица.

Строително-ремонти работи в община Габрово на 14 юни
14 юни 2023
Правила за строителните и едрите отпадъци
14 юни 2023