Тринадесет са новите точки в община Габрово, на които са поставени контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата. Локациите, които допълват досегашните 135 площадки с метални жълти и зелени контейнери за отпадъци от опаковки, се намират в кварталите: Стефановци, Недевци, Тлъчници, Градище, Бойката, Златари, Войново, Гачевци и в селата: Поповци, Янковци, Яворец, Враниловци и Жълтеш.

 

 

Жълтите метални съдове са предназначени за отпадъци от хартиени, метални и пластмасови опаковки, а зелените - за стъкло. Те се обслужват по график съгласно споразумение между Община Габрово и "Еко Партнърс България" АД.

От Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово припомнят на жителите на общината видовете опаковки, годни за рециклиране, които следва да бъдат изхвърляни в жълтите и зелените метални контейнери:

Опаковки от хартия и картон:

 • вълнообразен картон
 • смесена хартия
 • вестници и списания

Полимерни опаковки:

 • ПЕТ (пластмасови бутилки)
 • полиетилен (високо налягане)
 • полиетилен (ниско налягане) - найлонови торбички
 • полипропилен
 • други твърди пластмаси

Стъклени опаковки:

 • смесено стъкло

Метални опаковки:

 • черни метали
 • цветни метали

Други отпадъци:

 • смесени хартии
 • други пластмаси
 • композитни материали (опаковки от напитки, храни, включително сладкарски изделия и др.)
Програма за Деня на Светите братя Кирил и Методий, българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност
23 май 2023
НОВИ НАД 150 ИМЕНА БЯХА ВПИСАНИ В  КНИГАТА „ДАРОВАНИЯ И ПОСТИЖЕНИЯ“
23 май 2023