Община Габрово кандидатства с проектно предложение за изграждане на пилотна зона за регенеративно земеделие в ДГ „Младост“. Идеята включва малко опитно поле, в което възпитаниците на детската градина и техните преподаватели ще засяват различни растения, а продукцията ще бъде ползвана в кухнята на заведението.

Предвижда се разработването на ръководство за прилагане на регенеративно земеделие, което да бъде от полза както за начинаещите градинари, така и за зеленчуковите производители. Предимствата на този метод ще бъдат популяризирани по време на обучителен семинар за експерти в областта на екологията и земеделието.

Основната цел на дейностите е да се приложи подход за възстановяване здравето на почвите, за съхраняване на биоразнообразието и защита на климата.

Стойността на проекта е 49 961 лв. със срок за изпълнение от пет месеца. Искането за финансиране e по програма „Микропроекти за климата“ на Националния доверителен екофонд. Подкрепата е насочена към малки проекти, допринасящи за намаляване емисиите на парникови газове или адаптация към климатичните промени. Подборът е на конкурентен принцип.

"ПРЕДИЗВИКАЙ СЕБЕ СИ" на 13 май в градинка "Глинени гърнета"
9 май 2023
Таня Христова по време на гражданския диалог "Образование и иновации – взаимодействия и предизвикателства" : "Силата идва, когато партньорствата са отворени и знанията се допълват"
9 май 2023