Община Габрово подаде проектно предложение за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната си сграда на пл. „Възраждане“ № 3. Кандидатстването е по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Предвидена е модернизация на системата за отопление чрез термопомпи и нови газови котли, които да се ползват при авария. Старите отоплителни тела ще бъдат заменени с нискотемпературни вентилаторни конвектори, лири и радиатори. Системата ще дава възможност за контрол и мониторинг на потреблението.

Включена е подмяна на осветлението в обекта, топлоизолиране по външните стени на един от корпусите, частичен ремонт на покрива, както и монтаж на фотоволтаични панели, които ще произвеждат енергия за собствени нужди.

Сградата на Община Габрово е въведена в експлоатация през 1971 г. и до момента в нея са правени само текущи ремонти, сред които бе и смяната на дограмата през миналата година. Целта е след интервенцията да постигне клас „A“ и да отговаря на критериите за сграда с близко до нулевото потребление на енергия.

В случай че проектът бъде одобрен, строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени чрез процедура по инженеринг, която включва проектиране, строителство, доставка на материали и авторски надзор.

Максималният срок за реализация на дейностите е 30 месеца. Общата стойност на проекта е 3 986 905.38 лв., които се покриват изцяло от програмата. Подадените по процедурата заявления ще бъдат оценявани на конкурентен принцип.

Община Габрово публикува изискванията към архитектурния облик на сградите по новата програма за енергийно обновяване на жилищата, срокът за подаване на заявления по програмата е 10 май
5 май 2023
Таня Христова поздрави учениците и преподавателите на ПГТ "Пенчо Семов" за 60-та годишнина на училището
5 май 2023