На 27 април 2023 г. в Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Габрово се проведе общинския етап на Националното ученическо състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации".

Състезанието се организира от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Габрово в партньорство с Община Габрово и  Областен съвет на Български червен кръст.

В надпреварата се включиха учениците от шести и седми клас на общинските училища, които показаха знания и умения за адекватно и ефективно поведение при рискови за живота на хората бедствия и извънредни ситуации, изискващи компетентни, точни и бързи реакции.

Състезанието се проведе в два етапа. В първия етап учениците индивидуално решаваха тест за проверка на усвоените знания за действията при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ.

Във втория етап, под формата на състезателни игри, участниците от отборите демонстрираха уменията и реакциите си за действие при бедствия от различен характер в обособени центрове за земетресения, наводнения, център производствени аварии, който включва - химическа, биологична и радиационна защита, използване на индивидуални средства за защита и оказване на първа долекарска помощ на пострадали.

На първо място беше класиран отбора на ОУ "Неофит Рилски", на второ  - ОУ „Христо Ботев“, а трети станаха учениците от СУ „Отец Паисий“

Отборът класирал се на първо място - ОУ "Неофит Рилски", ще представи община Габрово на областното състезание на 04 май 2023 година.

 

 

В Габрово засаждат летни цветя, отгледани в оранжериите на ОП „Благоустрояване“
3 май 2023
Община Габрово кандидатства за енергийно обновяване на Дома на хумора
3 май 2023