Младежки център Габрово търси млади хора с идеи, които да подкрепи през текущата 2023 г. – ЕВРОПЕЙСКАТА ГОДИНА НА УМЕНИЯТА!

Ако вие сте между 15 и 29 години и присърце ви е някаква кауза, искате да  реализирате събитие/инициатива/проект/идея с обществена и социална значимост, ние сме насреща.

Младежки център Габрово за втора поредна година стартира конкурс за младежки инициативи. Участието е с разработване на проектно предложение чрез използването на специално създаден за целите на конкурса формуляр за кандидатстване.

Желаещите трябва да формулират и опишат своите идеи, какво целят чрез тяхното реализиране, какви средства ще бъдат необходими за изпълнението им, как обществото ще бъде информирано за проектите и предполагаемите резултати от тях.

ВАЖНО УСЛОВИЕ: ДЕЙНОСТИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО!

Подробна информация можете да откриете в прикачения файл -> Програма за финансиране 2023

Формуляр за кандидатстване

Дейностите на Младежки център - Габрово се изпълняват по проект № BGLD-2.001-0009 „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“, финансиран по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", финансиран от ФМ на ЕИП 2014-2021.

Над 70 дървета ще бъдат засадени тази седмица в Габрово
20 март 2023
Отбелязваме Международния ден на социалната работа
21 март 2023