Във връзка с Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, Министерство на туризма напомня за задължението данните на лица с ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА  ПО ПРОГРАМАТА да се въвеждат в Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 24 ЧАСА ОТ ТЯХНОТО НАСТАНЯВАНЕ, РЕСПЕКТИВНО НАПУСКАНЕ.

ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА СРОКА ОТ 24 ЧАСА НЯМА ДА Е ВЪЗМОЖНО ВЪВЕЖДАНЕТО НА ДАННИ В ЕСТИ СЪС ЗАДНА ДАТА.

В случай че се наложи преиздаване на „регистрационна карта на чужденец с временна закрила“ от ДАБ, то новият номер ще може да бъде въвеждан в ЕСТИ, на мястото на номера на предходната карта.

От Министерство на туризма напомнят още, че за всички останали настанени туристи, лицата, извършващи дейност в местата за настаняване, вписват в ЕСТИ данни от регистрите за настаняване на НЕЗАБАВНО ПРИ НАСТАНЯВАНЕТО НА ТУРИСТА.

Когато категоризираните места за настаняване се намират в труднодостъпни или отдалечени райони, за които липсва комуникационна свързаност, вписването се извършва НЕ ПО-КЪСНО ОТ 7 ДНИ СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА МЕСЕЦА.

СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ТОЗИ СРОК ЩЕ БЪДЕ НЕВЪЗМОЖНА  ПРОМЯНА НА ДАННИТЕ ЗА ИЗТЕКЛИЯ МЕСЕЦ.

 

Информационна среща по Програма "Култура" - 15 март от 16:00 ч. в Ритуална зала на Община Габрово
14 март 2023
Заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма
15 март 2023