Проект „Визия 2045 – училищата като двигатели към климатична неутралност в градовете“ © НДЕФ

Община Габрово заяви участие в проекта „Визия 2045“, финансиран от Европейската инициатива за климата на германското министерство на околната среда. Той се изпълнява от международен консорциум с партньори от Германия, Полша, Словения и България в лицето на Националния доверителен екофонд (НДЕФ). В програмата ще бъдат включени ученици от 5 до 12 клас.

За Габрово са предложени училищата „Иван Вазов“, „Неофит Рилски“, „Ран Босилек“ и ПМГ „Академик Иван Гюзелев“. Идеята е в тях да се въведе иновативен модел, който ще ги подпомогне да постигнат климатична неутралност. Учебните заведения са важен източник на въглероден диоксид, тъй като са големи потребители на енергия.

В случай че бъдат одобрени, училищата ще получат измервателни уреди, с които ще наблюдават състоянието на въздуха и потреблението на енергия. С оборудването ще може да се преглеждат емисиите на парникови газове и да се изчислява въглеродният отпечатък. Това ще помогне и за оценка на състоянието на училищните сгради. Предвидено е учениците да участват в обучения и семинари, а учителите да обменят опит в Германия, чрез което да създадат свои планове за действие.

На конкурсен принцип на национално ниво ще бъдат избрани две общини с по две училища за участие в проекта. Кандидатурите се оценяват по критерии като изпълнени екопроекти, приложени енергийни мерки, както и налични планове за климата и енергията. Дейностите ще се реализират до месец април 2025 г.

Два бронзови медала за Шахматен клуб "Орловец" от Държавните училищни първенства
22 февруари 2023
Община Габрово спечели делото, заведено след отказ за достъп до незаконната дървесина в село Зелено дърво
23 февруари 2023