От днес -  1 февруари 2023 г. до 31 декември 2023 г. в Габрово  влизат в сила новите размери на намаленията на цените на пътуване по основни градски линии и междуселищния автомобилен транспорт, за ученици и пенсионери, както и безплатното пътуване на децата до 10 навършени години.

Това беше обявено днес на брифинг за медиите на кмета на Габрово Таня Христова, в който участваха и ресорните заместник – кметове.

Въпреки краткия срок от обявяването на мярката до влизането й в сила, Община Габрово положи максимални усилия, за да я приложи в интерес на гражданите. „Ясно си даваме сметка за трудната ситуация, пред която ние – общините сме изправени. Очаква ни нелека година, без яснота кога ще бъде приет новият държавен бюджет. Едновременно с това всички усещат инфлацията, затова се постарахме максимално бързо да въведем намалението на цените на картите.  Това е важно за хората, независимо от съществуващия риск за вредите върху транспортното дружеството.“ – подчерта кметът Таня Христова.

Според Постановление на МС от 25.01.2023 г., отпусканите средства от държавата за компенсиране на намаленията на абонаментните карти за учениците в дневна форма на обучение и студентите редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение се увеличава от 30 % на 70%. За пенсионерите компенсацията за намалено пътуване е увеличена от 20% на 40%. Както и се въвежда нова категория, според която деца до навършването им на 10 години ще пътуват безплатно.

Така в Габрово цените на абонаментната карта за пътуване по всички вътрешноградски линии стават: 14 лева вместо досегашните 26 лева за учащите; 27 лева, вместо 34 лева - за пенсионерите. Заедно с това  във времето от 09:00 до 16:00 часа възрастните хора ще могат да пътуват в Габрово срещу 10 лева.

В рамките на три работни срещи, в които зам.-кметът Мария Йозова участва с вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията и представители на Автомобилна администрация, са обсъждани допълнителни указания от министерството за прилагането на въпросното постановление, които се очаква да бъдат получени, както и образеца на самите абонаментни карти.

Мярката се въвежда, за да не се допусне напрежение и ощетяване на жителите на община Габрово, но няма яснота в какъв размер ще е компенсацията, която държавата ще отпусне за месец февруари и дали обявените публично средства за нея ще бъдат достатъчни за покриване на всички карти до края на годината. Възможно е намаленията да бъдат последвани от по-голям интерес към абонаментните карти спрямо предходната година, която е взета за база, върху която са направени изчисленията.

Трябва да е ясно още, че в постановлението никъде няма текст, касаещ закупените едномесечни карти преди 1 февруари, което означава, че те не могат да се анулират и не могат да бъдат връщани пари на хората.

Най-голямо притеснение буди фактът, че предвидената мярка е до края на календарната година т. е. до 31.12. 2023 г., което означава, че от 1 януари 2024 г. трябва да се въведат отново старите цени на абонаментните карти. Имаме уверение, че общините ще получат средствата за тази компенсация.

„Надявам се държавата да спази този ангажимент, в противен случай много транспортни дружества в страната, не само габровското, биха били поставени в изключително трудна ситуация.“  – коментира още по темата заместник-кметът Мария Йозова.

Трифоновден - ден на лозаря
1 февруари 2023
Младежки проект насърчава зеления преход
1 февруари 2023