Две събития в гр. Загреб поставиха специален акцент върху необходимостта от чиста и достъпна енергия. Срещите са част от двата европейски проекта LIFE LOOP и TANDEMS, в чието реализиране участва и Община Габрово, а целта им е насърчаване и развитие на местните и енергийните общности.  

LIFE LOOP и TANDEMS са финсирани по програма LIFE, схема „Преход към чиста енергия“ (Финансов инструмент на Европейския съюз, подпомагащ проекти за опазване на околната среда, природата и климата на територията на ЕС).

На 6-ти и 7-ми декември се проведе първата работна среща по проект LIFE LOOP, който има за цел да реализира съществуващите възможности за изграждане на капацитет и партньорства за включване на местната общност в прехода към чиста енергия. В рамките на участието си в проекта Община Габрово цели да развие капацитет за разработване и прилагане на модели за публично-частни партньорства и модели за функциониране на енергийни общности. Като резултат от целия проект за местната общност, се очаква в Габрово да бъдат стартирани нови соларни проекти, които ще катализират най-малко 500 000 EUR граждански инвестиции, поставяне на основите на 5 енергийни общности, достигане с информация и знания до гражданите и спестяване на 563 тона вредни емисии.

За участието си във второто събитие – „Балканска лаборатория“ Община Габрово получи специална покана, която е в резултат на добрите партньорства с организации, работещи по темата за енергийните общности. „Балканска лаборатория“ (Balkan Cooperation lab)  е организирана и финансирана от Европейската градска мрежа „Енергийни градове“ (EnergyCities), финансирана от Европейската фондация за климата. От 2020 г. EnergyCities  организира лаборатории за сътрудничество в подкрепа на градовете в цяла Европа в изграждането на партньорства със заинтересованите страни. С подкрепата на Европейската фондация за климата (ECF) тези срещи позволяват на заинтересованите страни да се обучават в областта на енергийните общности и в крайна сметка да разработят съвместен енергиен проект на общността.

Поредното издание на „Балканска лаборатория“ бе организирано на 7-ми и 8-ми декември в хърватската столица с участници от Западните Балкани. Лабораторията за сътрудничество обедини участници от 3 града и държави: Габрово (България), Загреб (Хърватия), Крагуевац (Сърбия). Участие взеха представители на местните властни, граждански организации и граждани. Четирима бяха представителите на Община Габрово (експерти от администрацията и граждани), които се запознаха с концепцията и законодателството на европейско ниво в сферата на енергийните общности, както и възможностите по българското законодателство. В края на проведената „Лаборатория“ всички участници имаха свой проект за енергийна общност, съобразен с европейското и националното законодателство.

Повече информация може да видите в ПРЕЗЕНТАЦИЯТА.

Темата с енергийните общности е поставена на дневен ред както в България, така и на ниво Европейски съюз, като необходимостта от преход към чиста енергия сега е от първостепенно значение. Намаляването на екзистенциалната заплаха от изменението на климата изисква спешно да намалим енергийните нужди и да дадем възможност за бързо преминаване от изкопаеми горива към възобновяема енергия. Ползите са многобройни, чистата енергия не само често превъзхожда източниците на производство на изкопаеми горива, но също така осигурява необходимия стимул за заетостта и икономиката, тъй като общините, регионите и националните правителства търсят изход от пандемията. Въпроси, свързани със справедливостта и енергетиката демокрацията също е значителна, като много домакинства се борят да плащат сметките за енергия и в някои случаи трябва да избират между отопление и прехрана. Енергийните общности са важна стъпка към преодоляването на този проблем. Баланс, който поставя гражданите в центъра на прехода към чиста енергия и енергийна ефективност. Гарантирането, че справедливостта и достъпността са включени в този подход, е от ключово значение.

Децата на вокална формация „Upstream voices“ ще пеят за Ели и Митко
13 декември 2022
Невена Минева поздрави майстора Христо Маринов обявен за Живо човешко съкровище
13 декември 2022