Кметът на Габрово Таня Христова откри събитието „Европейска година на младежта: 2022 – вашата година!“. To цели да подкрепи младите хора ,чрез акцентиране върху нови перспективи и възможности; да ги насърчи, особено тези с по-малко възможности, в неравностойно положение, от селски или отдалечени райони или принадлежащи към уязвими групи, да станат активни граждани и участници в положителна промяна; да популяризира възможностите, които политиките на ЕС предоставят на младите хора в подкрепа на тяхното личностно, социално и професионално развитие.

Три дни, повече от 40 младежи от Габрово и страната ще участват в групови дискусии за възможностите и потенциала на младите хора. В търсенето на нови формати за ангажиране, младежите ще бъдат напътствани от ментори, за да разработят сами модели за овластяването им, така че в знаковата Европейска година на младежта да бъде зададен пътя им към пълноценно включване в развитието и прогреса на нашето общество за по-добро бъдеще, което да бъде по-екологосъобразно, по-приобщаващо и цифрово.

Таня Христова поздрави участниците - млади хора от 14 до 29 години, и им пожела да печелят битките си със знания и умения, и изключително рядко да им се налага да казват „това няма да стане“.

 „Вие сте призвани да бъдете хората, които ще вземат важните решения. Вие ще трябва да решите дали войната има място в нашия свят, вие сте тези, които ще трябва да гарантирате, че планетата ще продължи да бъде гостоприемна и за вашите прапраправнуци, вие ще трябва да отстоявате и да развивате демократичните ценности. Затова, освен дързостта и младостта, във вашите ръце стоят и много отговорности. Трябва стъпка по стъпка да вървите по пътя с нас – малко по-големите. Не за да ви учим, не за да ви назидаваме, а за да откриваме решенията заедно. Няма нищо по-хубаво от това да заведеш един млад човек там, където той иска да отиде. Но да го заведеш не носейки го, а само понякога помагайки му да не излиза от пътя, който е най-сигурен. Затова аз съм убедена, че днешните ваши дискусии, днешните ваши спорове и настояване за бързи промени и решения, ще бъдат изключително важни да разберем колко силен ще бъде габровският младежки парламент. Вие сте пионерите. Досега такава инициатива в Габрово не се е случвала. Вие ще останете с имената си завинаги в историята на демократичното развитие на Габрово. И се надявам, че с тези, които ще ви помагат, провокират и помиряват, ще построите най-важните опорни точки, които ще дадат възможност на младежкия парламент да участва активно в живота на Габрово.“ , каза пред младежите още кметът на Габрово.

Събитието се организира от Областен информационен център - Габрово по проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Габрово през периода 2022 – 2023 г.“. То е подкрепено от Младежки център Габрово, Община Габрово и Европейски информационен център „Европа Директно Габрово“.

Резултатите от събитието ще бъдат представени в сряда, в 11.30 часа в хотел „Мак“, пред представители на Община Габрово и Общински съвет - Габрово, РУО, директори на училища и педагогически съветници, неправителствени организации.

    

Габрово – партньор в европроект за енергийния преход
18 юли 2022
Артистични рисунки украсиха „Шести участък“
18 юли 2022