Община Габрово внесе проектни предложения за закупуване на три електромобила с финансова подкрепа от Националния доверителен екофонд (НДЕФ).

Кандидатстването е по схема за насърчаване използването на електрически превозни средства в рамките на Инвестиционната програма за климата.

Две от екологичните возила са предвидени за Общинския инспекторат. Идеята е да се ползват от инспекторите, които извършват контролни дейности във всички 134 населени места от общината.

Другият електромобил е планиран за звено „Заведения за социални услуги“. Той ще подпомогне услугата „Асистентска подкрепа“, която ползват повече от двеста души в града, селата и някои труднодостъпни адреси.

За одобрените проекти се отпускат безвъзмездно 20 000 лв. за един електрически автомобил. На последното си заседание Общински съвет – Габрово даде съгласие за осигуряване на съфинансиране до 131 000 лв. от преходен остатък – държавно делегирани дейности за социални услуги, и от ПМС 326/2021 за разходи във връзка с КОВИД-19.

Електромобилите трябва да издържат 150 км пробег с едно зареждане и максимална скорост минимум 80 км/ч. Да са снабдени с литиева батерия с капацитет минимум 25 киловатчаса и гаранция не по-малко от 5 години.

През 2017 г. Община Габрово прибави към автопарка си електрическата КИА „Соул“, а от 2018 г. такъв автомобил ползва и музей „Етър“. През 2021 г. бяха доставени още два електрически автомобила марка „Рено Зое“, с които се извършва екоконтрол. Колите бяха закупени чрез съфинансиране от НДЕФ.

160 години Иновативно основно училище "Христо Ботев"
3 юни 2022
Община Габрово кандидатства за подмяна на дограмата
3 юни 2022