От месец юни служители на Общински инспекторат започват регулярни проверки на територията на населените места в община Габрово в две направления: 

1. Проверки на местата за настаняване /хотели, семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости/ на територията на община Габрово. Ще бъдат проверявани лицата, извършващи хотелиерство, относно коректното водене на регистър за настанените туристи и въвеждането на данните за тях  в Единната система за туристическа информация.

2. Проверки на собственици на кучета по селата. Припомняме, че стопаните трябва да полагат адекватни грижи за своите домашни любимци които включват - издаване на паспорт от ветеринарен лекар; редовно обезпаразитяване и ваксиниране срещу болести, включително и бяс; заплащане на годишна такса в дирекция "Местни данъци и такси"; да извеждат домашните си любимци на обществени места с повод; да не ги разхождат в районите на детски площадки, както и да почистват след тях.

От годишна такса куче са освободени собствениците на кастрирани животни, през първата година от поставяне на чип и ако стопанинът на домашния любимец е лице с увреждане или ако кучето се използва за лов.

Община Габрово отличи изявените деца от 1 до 11 клас
31 май 2022
ОТБЕЛЯЗВАМЕ 2 ЮНИ – ДЕНЯ НА БОТЕВ И НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА И НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ
31 май 2022