Иновативно решение за ефективно третиране на градските отпадъци е поредната стъпка, която цели превръщането на Габрово в по-зелен град.

BinkyPal е разработен от габровската компания Сенстейт Технолоджис АД с финансова подкрепа от Община Габрово.

Възможността първи да видят демонстрация на „умните“ къщички имаха кметът на Габрово Таня Христова и нейният екип. „Радвам се, че амбициозните млади хора в нашия град имат усет към природата и използвайки своя потенциал и този на „умните“ технологии помагат на Габрово да бъде все по-иновативен и зелен град“, сподели Таня Христова при посещението в производствената база на Сенстейт Технолоджис.

Към момента BinkyPal включва три модела „умни“ къщички за отпадъци - BinkyPal double fill, BinkyPal solar compact и BinkyPal IoT. Трите модела имат различни конструкции, оборудвани са със сензори, които предават информация в реално време относно заетия обем на съдовете за събиране на отпадъците, което позволява извършването на различен тип справки и анализи относно сметосъбирането и сметоизвозването. Конструкциите са изработени от метал, устойчиви са на вандализъм и лоши метеорологични условия.  При BinkyPal double fill и BinkyPal solar compact е осигурено автономно захранване чрез фотоволтаичен модул, а при BinkyPal IoT - чрез батерия.

„Умните“ къщички са предназначени за различен вид отпадък – хартия и картон, пластмаса или метал. Най-иновативното от трите решения, моделът BinkyPal double fill, осигурява двукомпонентно разделно събиране на отпадъци – пластмаса и метал. Снабден е с голям соларен панел, ултразвуков сензор за замерване на запълването на обема, тензодатчик за отчитане на тегло и RFID модул за заключване на вратите.

BinkyPal solar compact представлява парков съд за отпадъци от хартия и картон. Оборудван е с компактен соларен панел, защитен от устойчив стъклен купол. В този модел е предвидена преса, която намалява обема на отпадъка, а оптичен сензор измерва запълването.

Базовият модел BinkyPal IoT е предназначен за пластмасови отпадъци. Захранването е чрез акумулаторна батерия, а ултразуков сензор замерва запълването на обема.

Трите модела „умни“ къщички за отпадъци BinkyPal предстои да бъда разположени в урбанизираните пространства на Габрово.

Младежи от 6 държави на младежки обмен в Габрово
19 май 2022
Откриват 25-то Габровско биенале на хумора и сатирата в изкуството
19 май 2022