Общо дванадесет проекта ще получат средства от Програма Култура на Община Габрово в първата сесия за съфинансиране на проекти в областта на културата за 2022 година. Двадесет и четири организации внесоха проектни предложения по трите Приоритета на Програмата – „Едно лято в Габрово“, „Колаборации“ и „Утвърдени фестивали и творчески инициативи“. Експертната комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Габрово, извърши оценка на съдържателната част и предлага финансова подкрепа да получат следните проекти:

ПО ПРИОРИТЕТ 1: ЕДНО ЛЯТО В ГАБРОВО

„ТЕАТЪР В ПАРКА“ – Драматичен театър ”Рачо Стоянов” - Габрово

„Музикално-поетични вечери – Габрово 2022“ – Рекламна агенция „Елмазови“ ЕООД

„НА ТЪМНО“ – сетивна художествена инсталация - Художествена галерия „Христо Цокев“

„Книжно лято – букви, думи и знаци“ - Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габрово

ПО ПРИОРИТЕТ 2: КОЛАБОРАЦИИ

„50 години Дом на хумора и сатирата - документален филм“ - Музей „Дом на хумора и сатирата“

„Нопойнт Ателие“ ЕООД – „Въпрос навреме“

„Габровска цветна черга от коприна, дърво и хартия“ - Школа за приложно изкуство „Ива Пенчева“ ЕООД

„Нови майстори на стари занаяти“ - „Росина Пенчева“ ЕООД – клон Габрово

ПО ПРИОРИТЕТ 3: УТВЪРДЕНИ ФЕСТИВАЛИ И ТВОРЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ

Международен куклен фестивал „Рачо и Дешка“ 2022 - Фондация „От Бг“

Детски фолклорен събор „Андъка пее и танцува, а сърцето ми лудува“ - Народно читалище „Зора – 1929“ – с. Харачерите, община Габрово

„Традиции, багри, красота през очите на нашите деца” - ДГ „Мики Маус”- гр. Габрово

Външна експозиция „200 г. от рождението на д-р Никола Василиади – благодетел на техническото образование в Габрово” - НМО

 

Предстои процедура по сключване на договори с организациите и стартиране на проектните дейности.