На редовното си заседание, проведено на 28.04.2022г., Общински съвет Габрово прие Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово. С приетата Наредба се изменя част МАИР „Боженци“ от Раздел V ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ И ТВОРЧЕСКИ ФОРМАЦИИ, като се повишават цените на услугите при ползване на къщи за гости и части от тях, стопанисвани от културния институт.

С Решението бихте могли да се запознаете ТУК.