В Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Габрово се проведе общинския етап на Националното ученическо състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации", организирано в партньорство с Община Габрово и Областен съвет на Български червен кръст.

В надпреварата участваха ученици от шести и седми клас в общинските училища -  ОУ „Ран Босилек“, ОУ "Неофит Рилски", ОУ „Христо Ботев“, ОУ "Иван Вазов", ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", СУ "Райчо Каролев", СУ "Отец Паисий" и ПМГ "Акад. Иван Гюзелев".

Състезанието се проведе в два етапа. В първия етап учениците индивидуално решаваха тест за проверка на усвоените знания за действията при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ.

Във втория етап, под формата на състезателни игри, участниците от отборите демонстрираха уменията и реакциите си за действие при бедствия от различен характер в обособени центрове за земетресения, наводнения, център производствени аварии, който включва - химическа, биологична и радиационна защита, използване на индивидуални средства за защита и оказване на първа долекарска помощ на пострадали.

На първо място беше класиран отбора на ОУ „Христо Ботев“, на второ  - ОУ "Неофит Рилски", а трети станаха учениците от ПМГ "Акад. Иван Гюзелев".

Отборът класирал се на първо място - ОУ „Христо Ботев“, ще представи община Габрово на областното състезание на 10 май 2022 година.

 

Ротарианците в Габрово с жест към Социалния патронаж
21 април 2022
Габровци вече използват вендинг автоматите за отпадъци
21 април 2022